Støbning af stalde

Støbning af opsamlings plads med profileret overflade, foran malkestald.
Løsdrift stald til fedekvæg